Pokličite nas: +386 (0) 14 372 101
  |  
Do brezplačne dostave vam manjka še 25.00

Prispevke pošiljajte po elektronski pošti (sodobnost@guest.arnes.si). Nenaročenih književnih recenzij ne objavljamo. Potencialnim sodelavcem priporočamo, da se z revijo vsaj seznanijo, preden pošljejo svoj prispevek. Velikokrat je najbolje, da se najprej oglasijo s kratkim opisom dela, ki ga želijo objaviti.

Revija ima hišni stil, zato so vsi prispevki lektorirani. Zaradi pomanjkanja časa korektur praviloma ne pošiljamo avtorjem. Jezikovno nemarnih prispevkov nismo veseli. Teksti naj bodo oblikovani tako, kot so natisnjeni v reviji: z vsemi običajnimi zamiki, brez računalniških odstavkov (!), z naslovi in podnaslovi na pravih mestih. Ne objavljamo tekstov s podčrtanimi besedami ali s preobiljem polkrepkih besed.

Honorarje izplačujemo redno (45 dni po izidu številke). Sodelavce prosimo, naj po objavi prispevka sporočijo podatke, potrebne za izplačila avtorskih honorarjev po novi zakonodaji, gospe Tini Slovnik na Avtorski agenciji za Slovenijo, na telefonsko številko 01/300 15 63 ali na elektronski naslov: tina.slovnik@aas.si.

Shopping Cart